• कर्णाली प्रदेश सरकार

  उद्याेग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

  प्रदेश वन निर्देशनालय

  डिभिजन वन कार्यालय

  वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत


  सूचना/ समाचार
  क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
  1 पकेट क्षेत्रमा जडिबुटी खेती विस्तारका लागी पेश भएका प्रस्तावहरुकाे प्रारम्भिक सुची सूचना समाचार 2078-09-29 View
  2 डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतवाट मिति २०७८।०९।०१ मा प्रकाशित हाेमटस्टे सन्चालन सम्बन्धी सुचना बमाेजिम पेश भएका प्रस्तावहरुकाे प्रारम्भिक सूची सूचना समाचार 2078-09-22 View
  3 मिति २०७८।०९।०१ काे काराेबार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित यस कार्यालयकाे सुचना सूचना समाचार 2078-09-01 View
  4 हाेमस्टे प्रस्ताव आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना सूचना समाचार 2078-09-01 View
  5 प्रस्ताव आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना सूचना समाचार 2078-08-27 View
  6 एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गिकरण र व्याख्या,२०७४ अन्य 2074-07-01 महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अनामनगर,काठमाडौं View
  7 आ.व. २०७८/ ०७९ को लागि स्वीकृत जिल्ला दर रेट अन्य 2078-05-01 जिल्ला प्रशासन कार्यालय,सुर्खेत View
  8 कार्यालयकाे पुरानाे मालसामान, फर्निचर तथा उपकरण लिलाम विक्रीकाे सुचना सूचना समाचार 2078-08-16 View
  9 कार्यालय भवन निर्माण ठेक्काकाे सुचना सूचना समाचार 2078-08-08 View
  10 फिल्ड भेरीफिकेसनको लागि प्रारम्भिक सुचीको सुचना सूचना समाचार 2078-03-08 View
  11 जडिबुटी विरुवा खरीद सुचना सूचना समाचार 2078-02-10 View
  © 2020 Copyright : डिभिजन वन कार्यालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत
  Last Updated: 2020/09/17
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.