• कर्णाली प्रदेश सरकार

  उद्याेग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

  प्रदेश वन निर्देशनालय

  डिभिजन वन कार्यालय

  वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत


  सूचना/ समाचार
  क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
  1 कार्यालयको चाँलु आ.व. को चैत्रमसान्तसम्मको मासिक प्रगति विवरण । सूचना समाचार 2079-01-04 View
  2 आशयकाे सुचना सूचना समाचार 2078-12-14 View
  3 Forest Fire Watcher नियुक्ती सम्वन्धी सुचना सूचना समाचार 2078-11-27 View
  4 कार्यालयकाे चालु आ.व.काे फाल्गुन महिनासम्मकाे प्रगति विवरण सूचना समाचार 2078-12-06 View
  5 फाल्गुन महिनासम्मको बजेट खर्च र राजश्व आम्दानीको स्थिति ।।। अन्य 2078-12-01 डिभिजन वन कार्यालय, सुर्खेत (आर्थिक प्रशासन शाखा) View
  6 होम स्टे सञ्चालनको लागि पेश भएको प्रस्ताव मुल्यांकन गरि अनुदान बाँडफाँड गरिएको सूचना ।।। सूचना समाचार 2078-11-16 डिभिजन वन कार्यालय, सुर्खेत (योजना तथा अनुगमन शाखा) View
  7 प्रस्ताव खोलेको मुचुल्का। सूचना समाचार 2078-11-05 डिभिजन वन कार्यालय, सुर्खेत (योजना तथा अनुगमन शाखा) View
  8 मासिक बजेट खर्च र राजश्व आम्दानीको स्थिति सूचना समाचार 2078-11-05 डिभिजन वन कार्यालय, सुर्खेत (आर्थिक प्रशासन शाखा) View
  9 सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धि सूचना । सूचना समाचार 2078-11-08 डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेत । View
  10 होम स्टे सञ्चालनको लागि पेश भएको प्रस्ताव मुल्यांकन गरिएको सूचना ।।। सूचना समाचार 2078-11-01 डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेत । View
  11 बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना सूचना समाचार 2078-10-27 View
  12 पकेट क्षेत्रमा जडिबुटी खेती विस्तारका लागी पेश भएका प्रस्तावहरुकाे प्रारम्भिक सुची सूचना समाचार 2078-09-29 View
  13 डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतवाट मिति २०७८।०९।०१ मा प्रकाशित हाेमटस्टे सन्चालन सम्बन्धी सुचना बमाेजिम पेश भएका प्रस्तावहरुकाे प्रारम्भिक सूची सूचना समाचार 2078-09-22 View
  14 मिति २०७८।०९।०१ काे काराेबार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित यस कार्यालयकाे सुचना सूचना समाचार 2078-09-01 View
  15 हाेमस्टे प्रस्ताव आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना सूचना समाचार 2078-09-01 View
  16 प्रस्ताव आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना सूचना समाचार 2078-08-27 View
  17 एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गिकरण र व्याख्या,२०७४ अन्य 2074-07-01 महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अनामनगर,काठमाडौं View
  18 आ.व. २०७८/ ०७९ को लागि स्वीकृत जिल्ला दर रेट अन्य 2078-05-01 जिल्ला प्रशासन कार्यालय,सुर्खेत View
  19 कार्यालयकाे पुरानाे मालसामान, फर्निचर तथा उपकरण लिलाम विक्रीकाे सुचना सूचना समाचार 2078-08-16 View
  20 कार्यालय भवन निर्माण ठेक्काकाे सुचना सूचना समाचार 2078-08-08 View
  21 फिल्ड भेरीफिकेसनको लागि प्रारम्भिक सुचीको सुचना सूचना समाचार 2078-03-08 View
  22 जडिबुटी विरुवा खरीद सुचना सूचना समाचार 2078-02-10 View
  © 2020 Copyright : डिभिजन वन कार्यालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत
  Last Updated: 2020/09/17
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.